Comac komt op voor de democratie: help mee!

Steun ons!

 

Steek je nek uit voor Comac door een bijdrage te storten! Om de middelen te verwerven om de wereld te veranderen, halen we met Comac steun op bij leden en sympathisanten. Kies hieronder voor welk bedrag je Comac wil steunen. Het bedrag wordt dan maandelijks van je rekening gehaald via SEPA-domiciliëring. Alvast bedankt, want alle beetjes helpen!
 

 

Vlaams Minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) besliste in september om alle subsidies voor politieke jongerenverenigingen helemaal te schrappen. Zo komt het unieke jeugdwerk van organisaties zoals Comac in gevaar, dat nochtans essentieel is om de steun van jongeren te laten weerklinken. Een echte besparing kan je het niet noemen. Alles samen kosten die subsidies slechts een half miljoen euro, peanuts op een totale begroting van bijna 40 miljard. Het schrappen van deze werkingsmiddelen heeft dan ook een andere bedoeling. Het unieke jeugdwerk van politieke jongerenbewegingen heeft vaak een kritisch en oppositioneel karakter. Deze muilkorving is een nieuwe stap in het afbreken van de democratische rol van het middenveld, na de aanvallen op de vakbonden, de ngo's, de cultuursector en het jeugdwerk.

De enige politieke jongerenvereniging die deze maatregel volop steunt, is Jong N-VA. Niet verwonderlijk als je weet dat hun moederpartij de rijkste van het land is. Terwijl een brede coalitie van jongerenpartijen vindt dat hun financiële onafhankelijkheid nodig is om een kritische positie te kunnen innemen om zo het democratisch debat te verrijken, vinden Jong N-VA en de Vlaamse Regering al die tegenspraak vooral vervelend. In een democratische samenleving hebben de burgers het recht om tussen te komen in het politieke debat, om mee na te denken over de grote uidagingen waar de samenleving voor staat en om oplossingen voor te stellen en te verdedigen. Het middenveld hoort die rol te spelen. De huidige politieke elite, met de N-VA op kop, geeft echter een heel andere invulling aan het begrip "democratie": om de vijf jaar een bolletje kleuren, en voor de rest zwijgen en luisteren.

Het bedrag dat Comac een subsidies kreeg (30.000 euro) is voor de Vlaamse Regering niet veel geld, maar wij doen er heel wat mooie dingen mee: we organiseren talloze kritische debatten, lezingen en acties op de campus om het debat over de samenleving en de democratie te verrijken; we hielpen mee om honderden en zelfs duizenden jongeren te mobiliseren voor het klimaat, tegen de GAS-boetes, voor vrede en voor democratisch onderwijs, tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld; elk jaar organiseren we het vormingsweekend 'Karl Marx School', ontmoetingen tussen studenten en de sociale realiteit in de arbeiderswereld met 'Dit Is België' en een nationale muziekwedstrijd voor jonge bands 'Make Music Not War'.

 

Comac logo© Comac Étudiants 2018.

Privacy

En collaboration avec: